CONTRACTUL DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE 

Contract Nr. 132/2017

   "Bioetansarea sistemelor container destinate probelor de pe Marte
Biosealing for Mars Sample Containment System"

Acronim: SealSamCo

 Autoritatea Contractanta : Agentia Spatiala Romana (ROSA)


Denumirea Programului: Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata - STAR

Tip proiect: CDI

Autoritatea Contractanta: AGENTIA SPATIALA ROMANA (ROSA)

Contractor: S.C. ROSEAL S.A.

Numar parteneri in consortiu: 3

Durata contractului: 18 luni

Data inceperii proiectului: 20/07/2017

Valoarea totala a contractului: 843.336 LEI

Din care pe surse de finantare:

Sursa 1 - de la bugetul de stat: 725.000 LEI

Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinantare): 118.336 LEI