S.C. ROSEAL S.A. are implementat şi menţine un Sistem al Calităţii conform condiţiilor din standardul ISO.

 

S.C. ROSEAL S.A. este autorizată în sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear, clasa 1, cod ASME, Secţiunea III, Subsecţiunea NCA, art. 3800 și 4000 şi certificat conform ISO 9001:2000

 

S.C. ROSEAL S.A. este autorizată de Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat.